13 – 22 Март 2011, Вилнус, Литванија

Учество на студиска посета

Главен фокус на студиската посета беше анти-дискриминација и работа со целни групи кои се соочуваат со социјална стигматизација.  Во текот на девет дена 20 младински работници од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Турција, Литванија, Португалија, Словенија, Бугарија и Романија посетија неколку литвански градови и организации кои работат со групи кои имаат тенденција да бидат стигматизирани – жртвите на силување, сексуални работници, луѓето кои живеат со ХИВ, луѓето со ментални болести, ромскиот народ, и корисници на дрога – и да имаат разговори со експерти и нивните клиенти. Студиската посета исто така беше искористена за  градење нови партнерства и интеркултурни активности и подготовка на нови пилот проекти

02 – 12 февруари 2013, Струмица, Македонија

Тренинг Курс

Акцент на овој тренинг беше ставен на вмрежување со цел да  со заеднички проекти за размена на волонтери и конкретни проектни идеи да се превземат понатамошни конкретни чекори во насочување на младите за вработување. Оваа обука понуди специфични работни истражувања, поврзани работилници, сесии за управување со проекти,  презентации на ЕВС и други програми за волонтирање, и вмрежување и работа на следење проекти кои се насочени за вработување на младите. Оваа обука ги истражи волонтерство, праксата и вработување.
Учесниците се здобијат со нови информации во врска со иднината на програмите на заедницата и остана можности за финансирање кои се поддршка за вработување на младите.

20 – 28 Април 2013, Кобулети, Грузија

Тренинг Курс

На оваа обука учествува младински рабитници од Литванија, Бугарија, Романија, Латвија, Италија, Украина, Молдавија, Азербејџан, Турција, Ерменија и Грузија, разменувајќи информации, иницитиви и нови проектни предлози и партнерства во кавказкиот регион.
Целта на овој трениг беше запознавање на вредностите и придобивките на волонтирањето. Главни работни методи беа интерактивна неформална работа, но, исто така, презентации и размена на мислења, и искуства. Ние го зедевме волонтеризмот како начин да се направи разлика и да добијат за возврат знаење, долгорочен ефект и помош на заедницата и социјално ранливи категории.

08 – 15 Јули 2013, Мадрид, Шпанија

На оваа обука беа вклучени 34 учесници од Шпанија, Македонија, Латвија, Естонија, Молдавија, Романија, Србија, Босна и Херцеговина, Турција, Бугарија, Словенија, Полска, Русија и Грузија од до 08 јули до 15-ти јули во Лас Rozas se Мадрид, Мадрид, Шпанија.
Главната целна оваа обука бешее обезбедување на можност да се зголеми знаењето на тема трговија со луѓе и насилство.

02 – 10 Март 2014, Кишињев, Молдавија

На оваа обука нашите учесници имаа можност да учествуваат на проект на кој се  промовираа активно граѓанство на младите луѓе и се покрена темата на младинското учество. Учесниците имаа можност да работат во интеркултурена средина. Затоа, тие беа во можност да развијат подобри социјални вештини и подобро разбирање на културните разлики и развој на толеранцијата и солидарноста.

19 – 26 Април 2014, Одеса, Украина

Обука

На оваа обука, Младински работници, менаџери и и локални волонтери се обучуваа во процесот на способност за критичко размислување, како и практични вештини кои се потребни за да се подобри ефикасноста на нивната работа и да ги задоволи лични, професионални и граѓански предизвици поставени од страна на социјалните медиуми. Во работните денови на тренинг курсот  се воведе контекст, форма и разни алатки на социјалните медиуми. Размена на  искуствата од организациите од земјите учесници на проектот, имаа можност да дебатираат и разменат позитивни примери за промоција на социјалните медиуми на иницијативи на младите и други. Тие се запознаа со широк спектар на онлајн алатки за комуникација, анализа на  нивната употреба и импликации, истражуваа како социјалните медиуми може да им помогнат на невладините организации за да се зголеми активното учество и на младите луѓе, да се поттикне вклучување, за да се постигнат организациски цели.

22 – 30 Јули 2014, Драч, Албанија

На оваа обука од 22-30 јули 2014 година беа присутни  45 учесници обучувачи од 13 земји од ЕУ и од регионот на ЈИЕ. Главната цел на оваа обука беше да се развие знаење на учесниците во тоа како да се работи со иницијатива и претприемништвото, како да се поттикне развојот на талент, и да се зголеми социјалната поврзаност на луѓе на возраст од 18 до 25 години, кои не се запишани во формалното образование и пазарот на труд.

01 – 08 Април 2015, Ириг, Србија

Проектот беше дизајниран за младински работници  со цел да се запознаат со лично брендирање на алатки кои можат да бидат корисни како еден од пристапите за работа со младите кои бараат работа. Преку  процес на јасна и конзистентна комуникација на уникатни вештини и како тие се користат за да се решат проблемите. Учесниците имаа можност да го запознаат концептот и значењето на личното брендирање и истражување активности кои придонесуваат за разбирање на силните и слаби страни во процесто на решавање на проблеми.